Utrzymanie i zabezpieczenie budynków

Utrzymanie i zabezpieczenie budynków

Zapobieganie wnoszeniu i roznoszeniu zanieczyszczeń

Zgodnie z danymi firmy 3M, 80% zanieczyszczeń w budynku wnoszonych jest przez wchodzące do niego osoby na podeszwach butów. 100 osób wnosi średnio 60 gr piasku a w czasie mokrej pogody również około 1 litra wody. Najczęstszym sposobem  zapobiegania temu zjawisku jest instalacja odpowiednio dobranych systemów mat.

Zalecanym przez 3M rozwiązaniem jest zastosowanie 3-strefowego systemu mat, w którym:

  • w 1. strefie zlokalizowanej na zewnątrz budynku instalowane są maty wyłapujące błoto, piasek i śnieg
  • w 2 strefie zlokalizowanej wewnątrz budynku – w wiatrołapie lub części bezpośrednio za pierwszymi drzwiami wejściowymi instalowane są maty zatrzymujące pozostałe zanieczyszczenia oraz wstępnie pochłaniające wodę
  • w 3 strefie, położonej w dalszej części budynku, zadaniem mat jest maksymalne wchłonięcie pozostałej, wnoszonej na butach wody

Dla skutecznego działania systemu mat konieczne jest:

  • dobór mat do natężenia ruchu (przyjmuje się, że niskie natężenie obejmuje do 500 przejść dziennie, średnie 500 – 1500, duże do 5000, bardzo duże powyżej 5000 przejść dziennie)
  • instalacja odpowiednio długiego systemu – w prawidłowo zaprojektowanym systemie 3 metrowa długość zapewnia eliminację około 50% zanieczyszczeń, natomiast 10 metrowa – 90%
  • zachowanie wszystkich 3 stref, rozmieszczenie mat odpowiednich do strefy, oraz nie zastępowanie 3  strefy wykładziną (wykładziny nie powinny pochłaniać wody nie spełniają więc podstawowej funkcji tej strefy)

Dostępne na rynku rozwiązania obejmują maty, które mogą być montowane na etapie wykańczania obiektu (optymalne rozwiązanie) np. maty na profilach aluminiowych oraz maty zaprojektowane z myślą o zastosowaniu na istniejących już podłożach – np. nie rysujące posadzek, wyposażone w zabezpieczenia antypoślizgowe.

Gromadzenie i segregacja odpadów

Efektywny system gromadzenia odpadów dostosowany jest przede wszystkim do ich rodzaju oraz wytwarzanej masy. Podwyższone wymogi dotyczą zwłaszcza miejsc objętych wymaganiami systemu HACCP, gdzie konieczne jest umożliwienie wyrzucania odpadów bez dotykania pojemnika, oraz punktów, w których gromadzone są odpady higieniczne. W obydwu przypadkach sprawdzą się pojemniki o podwyższonej szczelności, zapobiegające wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów i zabezpieczające zawartość.
Ruchome kontenery i wózki do transportu odpadów ułatwiają segregację i transport w większych obiektach.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *